AppGallery

AppGallery: Dijital İçerik Portalı.

GENEL ŞARTLAR - 01-07-2020

 

1. Geçerlilik, uygulanabilirlik ve değişiklikler

 

Bu Genel Şartlar ve Gizlilik Politikası , AppGallery sıfatını taşıyan AppGallery (bundan sonra “Sağlayıcı”, “biz” veya “bizim” olarak anılacak) ile tarafımızdan tedarik edilen Servislerin Alıcısı sıfatıyla sizin ile aramızdaki bütün anlaşmalarda geçerlidir. Yazılı olarak farklı bir şekilde anlaşmaya varılmadığı takdirde “Servisler” burada Kısa Mesaj Servisi (bundan sonra “SMS”) yoluyla veya (mobil) internet, bu web sitesi ya da bir wap sitesi (“Siteler”) aracıyla ve/veya farklı yollarla Mobil İçerik tedariği, yani (uygulamalar, duvar kağıtları, oyunlar, komik melodiler ve gerçek sesler gibi) cep telefonlarında kullanılmak için üretilen içeriklerin tedariği anlamına gelmektedir.

 

Genel Şartlar ve aynı zamanda Gizlilik Politikası, Sitelerin kullanılmasında da geçerlidir.

 

Siteleri kullanmakla ve/veya servislerimiz ya da servislerimizden birine başvurmakla ve/veya Mobil İçerik ve/veya servislerimiz ya da servislerimizin birini kabul etmekle Genel Şartların ve aynı zamanda  Gizlilik Politikasının uygulanılmasını kabul edip bunları okuduğunuzu ve bunlara tabi olduğunuzu doğrulayarak teyit etmektesiniz.

 

Belirli Mobil İçerik ve Servislerde ve bizim Servislerimiz kullanılarak bağımsız üçüncü kişiler tarafından geliştirilen ürünlerin kullanımında, Genel Şartların yanı sıra ek şartlar uygulanacaktır, örneğin önceden açıklanan oyun koşulları, ihtilaf durumları için düzenlemeler ve yönergeler, bağımsız üçüncü kişilerin geliştirdiği ürünlerin kullanımı ile ilgili üçüncü kişilerin ek şartları. Bu ek şartlar bundan sonra “Ek Şartlar” olarak anılacak olup, Ek Şartların uygulanacağı konusunda size ilgili Mobil İçerik ve Servisleri kullanımınızdan önce bilgi verilecektir. Servislerimiz ya da servislerimizin birine başvurmakla ve/veya Mobil İçeriği ve/veya servislerimiz ya da servislerimizin birini kabul etmekle Ek Şartların olası uygulanabirliğini kabul edip bunları okuduğunuzu ve bunlara tabi olduğunuzu doğrulayarak teyit etmektesiniz.

 

Genel Şartlarla Ek Şartların arasında çelişkiler varsa, Ek Şartlar öncelikli olacaktır.

 

Sağlayıcının her zaman Genel Şartları değiştirme hakkı vardır. Dolayısıyla bu sayfaları düzenli olarak okumanız gerekmektedir. Ancak Genel Şartlarda önemli bir değişiklik olması halinde bu durum hakkında size makul süre içinde bilgi verilecektir. Değiştirilen Genel Şartları kabul etmemeniz halinde, Servislerin kullanımını sonlandırmak için 11. bölümde belirtilen gerekli işlemleri yapmanız gerekmektedir, aksi takdirde Servisleri kullanımız değiştirilmiş Genel Şartlara tabi olacaktır.

 

2. SERVİSLERİN TANIMI

 

Sağlayıcı, Servislerin aracılığı ile Alıcılara Mobil İçerik ağlarına erişim sağlamaktadır. Haberler veya bilgiler, uygulamalar, oyunlar, e-postalar, chat servisleri, eğlence, fallar, zil sesleri, duvar kağıtları, komik melodiler, gerçek sesler, videolar v.s. buna dahildir. Bağımsız üçüncü kişilerin Mobil İçeriği ve Servislerine erişim de Servislerimize dahil olabilir.

 

Servislere erişim, başvurduğunuz kategoriden indirilecek olan Mobil İçeriğin tedariki ile (örneğin bir uygulama tedariki ile) veya Mobil İçeriği indirmenizi mümkün kılmakla (örneğin belirli Sitelerden içeriği indirmek için bir WAP-push link veya PIN tedariki ile ya da Mobil İçeriğe erişim izni ile) sağlanır. Ücret her zaman ödenir, Mobil İçeriği yükleyip yüklememeniz bu durumu etkilemez; ücret sadece Mobil İçeriğin indirilmesinin, temin edilmesinin ve/veya erişilmesinin mümkün kılınmasının karşılığı olarak istenir ve indirdiğiniz Mobil İçerik miktarına bağlı olarak değişmez.

 

Genel Şartlar, ve Gizlilik Politikası ile Ek Şartlar, bugünkü Servis(ler)in olası genişletilmesi veya pekiştirilmesinde de geçerlidir. Sağlayıcı, her zaman Servis(ler)i veya Servislerin bir bölümünü geçici veya daimi olarak değiştirebilir ya da sonlandırabilir. Servis(ler)in değiştirilmesi, sonlandırılması veya askıya alınmasından dolayı Sağlayıcının üçüncü şahıslara veya size, kullanıcı sıfatınızla, herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul etmektesiniz.

 

3. SERVISLERE ERİŞİM, KULLANILABİLİRLİK VE YAŞ SINIRI; SİZİN SORUMLULUĞUNUZ

 

Servis(ler)den yararlanmak için aşağıdaki koşullara uymanız gerekir :

 

(1)           Servis kullanıcıları (a) 16 yaşını doldurmuş (yetişkinlere yönelik içerik Servisimiz hariç: minimum 18 yaşında olmak veya Servise kaydolmak ve kullanmak için ebeveynlerin (birinin) ve/veya hesap sahibinin onayı gerekir) (b) ebeveynleri ve/veya hesap sahibi ve kendisi adına bu Genel Şartlara bağlı kalmayı kabul eden yasal olarak ikamet eden kişiler olmalıdır.

(2)          Diğer bir kişi ("ödemeler yapma yetkisi verilen kişi") size tedarik edilen Servisler için ödemeler yapıyorsa, Servisleri satın almak ve kullanmak ve Servisler için ödemeler yapmak için bu kişinin iznine sahip olmanız gerekir.

(3)          Yukarıdaki durumlardan biri söz konusu ise, ebeveynlerinizin (ya da ebeveynlerinizden birinin) adına veya yasal velinizin (ya da yasal velilerinizin) adına ve/veya ödemeler yapma yetkisi verilen kişi adına bu Genel Şartlar, Gizlilik Politikası ve olası Ek Şartları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi ve yukarıda belirtilen şekilde durumunuz için geçerli koşullara uyduğunuzu onaylamanız gerekir.

 

Servis(ler), kullanım anında "olduğu gibi" ve "o anda sunulduğu gibi" tedarik edilir.

 

Servis(ler)den yararlanmak için aşağıdaki koşullara uymanız gerekir :

 

(1)          Gerekli mobil iletişim araçlarına sahip olmanız gerekir. Bazı Mobil İçerikler ancak kısıtlı cep telefonu modelleri için uygundur. Bu durum cep telefonlarının üreticilerini ilgilendirir olup Sağlayıcının risk alanına girmez. Hayal kırıklıklarını önlemek için size, Servislerimize (Servislerimizin birine) başvurmadan önce cep telefonunuzun bu Servislere uygun olup olmadığını kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Sitelerimizde Telefonların uygunluğu tablosu ’ nda bu konudaki bilgileri bulabilirsiniz.

(2)          Cep telefonunuzun ayarlarının, örneğin WAP ayarlarının, doğru yapılandırıldığından emin olmanız gerekir. Hayal kırıklıklarını önlemek için size, Servislerimize (Servislerimizin birine) başvurmadan önce cep telefonunuzun ayarlarının Servislerimize uygun olup olmadığını mobil operatörünüzden öğrenmenizi tavsiye ederiz.

(3)          Katılan bir mobil operatörden mobil iletişim için bir aboneliğiniz olmalıdır ya da değişik bir şekilde Sağlayıcının Servislerini sunduğu bir mobil iletişim ağına erişiminiz olmalıdır.

(4)          Mobil telefonunuzda kurulmuş ve çalışan bir internet bağlantısı (WAP, GPRS veya Wi-Fi) mevcut olmalıdır. Mobil operatörünüzün web sitesinde bu konuda talimatlar bulabilirsiniz.

(5)          Bir cep telefonu veya bilgisayar ya da olası durumlarda gerekli olan diğer araçlar buna dahil olmak üzere bağlantıyı gerçekleştirmek için gerekli cihaza sahip olmanız gerekir,

 

MOBİL İLETİŞİM AĞLARINA ERİŞİM, ÇALIŞAN BİR İNTERNET BAĞLANTISI VEYA SERVİSLERDEN YARARLANMAK AMACIYLA DOĞRU AYARLARINI KURMAK İÇİN SİZDEN EK BİR ÜCRET İSTENEBİLİR.

 

Bu 3. maddenin hükümlerine uymamanız veya bizden almış olduğunuz Mobil İçerik veya (SMS) mesajlarını silmeniz ya da (zamanında) saklamamanız veya (SMS) gelen kutusu ya da belleğin dolu olması sonucu Servislerden (tam) yararlanamıyorsanız ve/veya Mobil İçerik veya (SMS) mesajlarını bizden (zamanında) almıyorsanız, Sağlayıcı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez ve hiçbir garanti vermez. Ancak, Servislerin tamamen indirilemediği durumlarda içeriği indirmenize olanak sağlanacaktır.

 

Cihazınızın ve/veya yazılımınızın, Sağlayıcının Servislerini bozmadığını veya engellemediğini kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdur. Sorun yaratan cihaz veya yazılım derhal Sağlayıcının Servislerinden men edilir. Böyle bir durumda Sağlayıcının derhal Servisleri sonlandırma veya askıya alma hakkı vardır. Bir yükseltme (upgrade) veya Servisler için cihazınızda ya da yazılımınızda bir değişiklik gerekiyorsa, yaptıracağınız değişikliklerin masrafları size ait olacaktır.

 

4. SERVİSLERİN ÜCRETLERİ

 

Ücret, haftalık 72₺’dir. Servisler iptal edilmedikçe söz konusu ücret haftalık olarak alınacaktır.

 

Servislerin kullanım ücreti, faturalı aboneliğiniz varsa mobil operatörünüzün telefon faturası üzerinden, faturalı aboneliğiniz yoksa ön ödemeli abone iseniz, hattınızda bulunan TL/krş’dan kesinti yapılmak suretiyle ödenir. Ön ödemeli abone iseniz, hattınızda yeterli TL/krş olmaması durumunda bu durum size bildirilecek ve Servisleri satın almanız halinde ücretin taksitlendirilebileceği hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Fatura bedelinin zamanında ödenmesine veya geç ödenmesine ilişkin koşullar mobil operatörünüz tarafından belirlenmektedir.

 

Bize gönderilen veya tarafımızdan alınan (SMS) mesajları veya Mobil İçerik indirilmesi için Mobil operatörünüz Sizin için faturaladığımız ücretlere bir ek masraf ekleyebilir. Bu konuda mobil operatörünüzden bilgi alınız.

 

Servislerimize başvururken Sağlayıcıya ödenecek ücretler ve Mobil İçeriğin gönderim sıklığı hakkında bilgi size sağlanacaktır.

 

Mevcut abonelere uygulanan ücretler dahil olmak üzere bütün ücretler Sağlayıcının size makul süre öncesinden yapacağı bir bildirimden sonra değişebilir. Ücret değişikliği zamanında Sağlayıcı tarafından size bildirilecektir. Eğer yeni ücretleri kabul etmiyorsanız, bizimle yapılan anlaşmayı hemen - feshi derhal geçerli olmak üzere – feshedebilirsiniz. Ücret değişikliği size bildirildikten sonra aboneliğinizi iptal etmeniz halinde söz konusu ücret değişikliğini kabul etmiş sayılırsınız. Ücret değişikliği hiçbir zaman geriye dönük işlemez.

 

Üçüncü kişi tarafından yapılan faturalamada bu üçüncü kişinin ödeme şartları geçerlidir.

 

Sağlayıcının net kârı esas alan vergiler hariç, Servislerin kullanımına bağlı masraflara dayalı bütün ulusal, mahalli veya diğer vergiler - bu vergilerin şimdi veya ileride vergilendirmeye yetkili uluslararası, Avrupalı, ulusal ya da mahalli yetkililer veya diğer bir makam ya da diğer makamlar tarafından çıkarılmış olup olmamasını gözetmeden – sizin sorumluluğunuzda olup, Servis ücretleri ile berber Sağlayıcıya ödenecektir. Katma değer vergisi, kullanıma bağlı mülkiyet vergisi, şans oyunları vergisi v.s. veya onların yerine geçen olası harçlar bunlara dahildir. Servislere abone olmadan önce size bildirilen ücretler vergiler dahil fiyat olup, vergilerde değişiklik nedeniyle ücretlerin değişmesi halinde size Sağlayıcı tarafından bilgilendirme yapılacaktır.

 

5. SERVİS KULLANIMINDA DAVRANIŞ KURALLARI

 

Sunulan Servisten yararlanırken aşağıdaki davranış kurallarına uyacağınızı kabul etmiş sayılırsınız:

 

a.         Servis tarafından size verilmiş olan bilgiler konusunda gizlilik kurallarına uyacaksınız, bu bilgileri Sağlayıcının ya da size bilgiyi veren kişinin izni olmadan üçüncü kişilere vermeyeceksiniz.

b.         Servisi, taciz etme ya da kırıcı davranışlarda bulunmak için kullanmayacaksınız, çirkin duyurular, utanç verici fotoğraflar, iftiralar, kaba ve skandal içeren itiraflar veya ırkçı, pornografik, hakaret içeren bir dil veya görüntü kullanmayacaksınız,

c.         Servisi, kişilik haklarını, Sağlayıcı veya başka kişinin mülkiyet hakkını ya da başka haklarını ihlâl etmek ya da onlara zarar vermek için kullanmayacaksınız.

d.         Sağlayıcının ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlâl ya da taklit edecek duyuruları, fotoğrafları yayınlamayacaksınız, bunlara telif hakkı, kişilik hakları, mülkiyet hakkı, sahtecilik ya da başka bir şekilde yasa dışı veya ahlâk dışı davranışlar dahil ama bunlarla sınırlı değildir.

e.         Servisi yardım amaçlı çalışmaların promosyonu, reklam veya ürün ya da servis alımı için kullanmayacaksınız.

f.          Hiçbir şekilde kamuya açık bilgileriniz yoluyla, iletişim bilgileri, yer adı, telefon numaraları, posta adresleri, e-mail adresleri, web site ya da ad ve soyadı yayınlamayacaksınız.

g.         Servisin –tamamen ya da kısmen- röprodüksiyonunu, kopyasını yapmayacak, perakende satmayacak ve kullanmayacaksınız.

h.         Servisi ticari amaçla kullanmayacaksınız.

i.          Servisi istenmeyen e-mail mesajları, toplu ticari reklam ya da bilgilendirme duyuruları (“spam”) dahil ama bunlarla sınırlı olmadan, kullanmayacaksınız. Ayrıca, Servisi (a) anormal ya da başkalarını kızdırmak veya rahatsız etmek amacıyla e-mail mesajlarını göndermek amacıyla, (b) bu mailleri almak istemediğini belirttiği halde Sağlayıcıya ya da başka alıcıya göndermeye devam etmek, (c) tehdit ya da yanıltıcı başlık bilgisi  (d) art niyetli mailler, “mailbombing” de dahil ama bununla sınırlı olmadan, (e) internet sağlayıcısının kullanıcı politikasına aykırı biçimde e-mailler göndermek ve almak amacıyla kullanmayacaksınız.

 

Sağlayıcının, kendi fikrine göre bu davranış kuralarına uymadığınız kanısına varması ve uygun gördüğü durumlarda sizin abonenizi askıya alma veya sonlandırma ve/veya sizinle ilişkisini sonlandırma ve/veya şimdi veya ileride sizi Servisleri ya da Servislerin bir bölümünü kullanımından men etme hakkı vardır. Sağlayıcı bununla ilgili herhangi bir ücret iadesi veya ödeme yapmak zorunda olmayacaktır.

 

6. SERVİSE GİRİŞ

 

Sağlayıcının size verdiği şifreler ve/veya diğer bilgilerle ilgili olarak gizlilik kuralına uymak zorunluluğunuz vardır. Bu şifre ve bilgiler yardımıyla, kullanılarak yapılan tüm işlemlerden siz sorumlu tutulursunuz. Sitelerdeki her oturumdan sonra (tarayıcıyı kapatarak) oturumunuza son vereceğiniz sözünü veriyorsunuz. Ayrıca şifrenizin sizin bilginiz dışında kullanıldığını ya da tedarikçi ile ilişkiye geçildiğini tahmin ediyorsanız, Kayıtlı Bilgi’deki verilerin güvenliği ve korunması artık garanti altında değilse bunu derhal Sağlayıcıya bildireceksiniz.  Sağlayıcı size, cep telefonunuzla SMS servisinden yararlanarak Servislere giriş hakkı verebilir. Cep telefonunuzun numaranızı, her koşulda bizim uygun kabul etmemiz gerekir. Her durumda Sağlayıcıdan ücretsiz hoş geldiniz mesajı alacaksınız, bunu kontrol etmeniz ve cep telefonunuzda saklamanız gereklidir.

 

7. ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR VE ÖDÜLÜN ALINABİLİRLİĞİ

 

Servislerin bir bölümünde ödül kazanılabilirse, kazandığınız ödülü alabilmek için bu Genel Şartların 6. Maddesi uyarınca Sağlayıcıda kaydınız olmalıdır. Olası Oyun Şartları uygulanılacaktır. Bunları Sitelerde okuyabilirsiniz. Ödülü hak etmek için tarafınızdan verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması gerekir.

 

8. GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

Sağlayıcı, kullanıcıların kişisel bilgilerinin gizliliğine çok önem verir. Bu nedenle Sağlayıcının Genel Şartlarının ve Ek Şartların bir parçası olarak ayrı bir Gizlilik Politikası belirledik. Sağlayıcının sunduğu Servisler bağlamında, Gizlilik Politikası’nda belirtilen bilgilerin (“bilgiler”)  toplanıp işlenmesine onay verirsiniz. Bu bilgileri Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekillerde kullanılabilir, üçüncü kişilerle paylaşılabilir ve Sağlayıcıya ya da onun temsilcisine bazı imkanların sağlandığı ülkede saklanabilir ve işlenebilir. Servisi kullanmaya başlayarak Sağlayıcının Gizlilik Politikası ve Genel Şartlarını kabul etmiş olursunuz. Kabul etmiyorsanız sunduğumuz servisi kullanmamalısınız. Gizlilik Politikası, ve Genel Şartları dilediğimiz zaman, dilediğimiz şekilde değiştirme, genişletme ya da sınırlama hakkını elimizde tutuyoruz. Farklı bir şekilde belirtilmedikçe, Genel Şartlar ve Gizlilik Politikası var olan ve Servisin genişletilmesi ve düzeltilmesi anlamındaki yeni uygulamaların hepsi için geçerlidir. Dolayısıyla bu sayfaları düzenli olarak okumanız önerilir. Ancak Genel Şartlarda veya Gizlilik Politikasında önemli bir değişiklik olması halinde bu durum hakkında makul süre içinde size bilgi verilecektir. Değiştirilen şartları kabul etmemeniz halinde, Servislerin kullanımını sonlandırmak için 11. bölümde belirtilen gerekli işlemleri yapmanız gerekmektedir, aksi takdirde Servisleri kullanımız değiştirilmiş şartlara tabi olacaktır.

 

9. KEFALET VE TAZMİN

 

Sizin Servisleri kullanımınızdan ya da Yazılım ve siteleri, Sitelerin indirilmesi de dahil olmak üzere ama bununla sınırlı kalmadan, Genel Şartların ihlal edilmesinden, yasaların ya da üçüncü şahısların şartlarının ihlalinden doğan üçüncü şahısların açtıkları hasar tazminatı, dava, ihtar, alacak, ya da başka dava sebebiyle, Sağlayıcının, ana şirketin, üyelerin, yan kuruluşların, iş ortaklarının, servis sağlayıcılarının, sözleşme taraflarının, temsilcilerinin, lisans sağlayıcılarının, yöneticilerinin, müdürlerinin, hisse sahiplerinin ve çalışanlarının zararını tazmin  edeceğinizi kabul edersiniz. Masraf ve zararlar, makul düzeydeki avukat masrafları dahil ama bununla sınırlı olmadan, Sağlayıcı tarafından ilgili dava, ihtar ya da hasar tazminatı sebebiyle yapılan harcamalar ve masraflar size aittir.

 

10. BİLGİLERİN KULLANIMI, SAKLANMASI, DÜZENLENMESİ VE YOK EDİLMESİ

 

Her türlü reklam bildirilerini, metinleri, duyuruları ve mesajları, geçerli kurallara uygun olduğundan emin olmak için, kontrol etme hakkını elimizde tutarız. Her ne kadar Servis kullanıcılarının mesajlarının içeriğinden sorumlu değilsek ve bütün mesajlarını kontrol etmesek (edemesek de) bize göre Genel Şartlar, diğer kurallar ya da başka nedenlerle kabul edilemeyecek içerik, profil, halka açık duyuru dahil ama onlarla sınırlı olmadan, metinlerin yer değiştirilmesi ya da yok edilmesi hakkını elimizde tutarız. Servis yoluyla sakladığınız, ya da Servis kullanıcılarına gönderdiğiniz profil içeriklerinden, halka açık duyuru ve (metinlerden) siz kendiniz sorumlusunuz.  Sitelerde yayınlanan reklam metni ya da halka açık duyuru telif hakkınızın ihlali olduğunu düşünüyorsanız bu konuda ne yapabileceğinizi 14. bölümde okuyabilirsiniz. Bütün metinler taranarak pornografik içerikli olanlar yok edilir. Uygunsuz davranışlarda bulunan kullanıcılar Siteden çıkartılır. Sağlayıcının uzun bir süre aktif olmayan aboneleri ve/veya ilişkileri sonlandırma/kopartma hakkı vardır. Servis yoluyla elde edilen ya da gönderilen verilerin saklanmamasından ya da yanlışlıkla silinmesinden Sağlayıcının sorumlu olmadığını kabul edersiniz.

 

11. FESİH VE SONLANDIRMA – CAYMA HAKKI

27 Kasım 2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesi uyarınca elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz. Servislere abone olduktan sonra, sizi yüksek kalitede mobil içeriğe yönlendiren bir URL anında SMS yoluyla size gönderilir. Söz konusu URL ile portala erişim imkanını size sağlayarak Sağlayıcı, taahhüt ettiği hizmetleri anında ifa etmiştir. Dolayısıyla, Servislere erişim abonelik ile anında sağlandığı için iptal hakkı, inceleme hakkı veya cayma hakkınız yoktur.

 

Sağlayıcı, Servisleri iptal etmek için kullanıcıya imkan vermektedir. Bu konuda sizi Servislere bağlı internet sayfalarında, Servislerde ve/veya (SMS) mesajlarımızda bilgilendiriyoruz. Sağlayıcının ücretsiz başvuru mesajında (eğer Serviste bu mesaj uygulanıyorsa) Servisleri nasıl sonlandırabileceğiniz hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Aboneliğinizi iptal etmek için, benzersiz abonelik kodunuzu ‘IPTAL AppGallery’ kelimesiyle XXXX’a gönderin. Örneğin ‘IPTAL AppGallery’. Ayrıca müşteri hizmetleri ile de iletişim kurabilirsiniz: +90 850 900 00 66. Aboneliğiniz anında geçerli olacak şekilde iptal edilecektir. Daha ayrıntılı bilgi için yukarıda belirtilen numarayı arayabilirsiniz.

 

Mobil operatörler geriye doğru faturaladıkları için masraflar ancak bir ay sonraki cep telefonu faturanızda görünebilir. Sağlayıcı her zaman, uygun gördüğü durumlarda haklı nedenlerle size önceden bildirmeden Servisleri kullanmanızı durdurabilir veya sonlandırabilir ve ayrıca Servislerde kayıt edilen bilgileri yok edebilir ve silebilir. Bu durumlarda, Sağlayıcının sizinle ilişkisini derhal geçerli olmak üzere sonlandırabileceğini, ve bu ilişkiye ilişkin bütün bilgileri – içinde bulunan listeler veya dosyalar dahil – gecikmeden yok edebileceğini veya onların etkinliğini kaldırabileceğini ve/veya Servislere erişiminizi reddedebileceğini kabul etmektesiniz.

 

12. REKLAM VERENLER VE/VEYA SPONSORLAR İLE İLİŞKİ

 

Reklam verenler ve sponsorları kullanarak sizin Servis masraflarınızı düşük tutabiliyoruz. Servisleri kullanmanın koşulu olarak ve Genel Şartları kabul ederek reklam ve diğer promosyon çalışmalarının sitemizde yayınlanmasını, Servisle bağlantılı başka yolla gönderilmesini onaylamış ve kabul etmiş sayılıyorsunuz. Reklamları ve promosyon çalışmalarını engellemeyeceğinizi kabul ediyorsunuz. Sitede ve Servislerimizde yayınlanacak ilgili reklamların ve/veya ürünlerin ya da ait oldukları şirketler için Sağlayıcının mutabakatı gerekli değildir. Biz reklam ve promosyonların kullanıcılarımız için uygun olmasına çaba gösteriyoruz. Her zaman için, doğrudan satış yoluyla size ulaşılmamasını talep etme hakkınız vardır. Sağlayıcının, kastedilen üçüncü şahıslar tarafından sunulan ürünler, servisler ya da bunlara ilişkin olarak verilen bilgilerde payı yoktur ve hiçbir şekilde sorumluluk alanına girmez. Böyle bir ilişki sonucunda oluşabilecek herhangi bir zarar konusunda Sağlayıcının sorumluluğu olmadığını kabul ediyorsunuz.

 

13. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKKI

 

Servis kapsamında kullanılan içerik ve Yazılım’ın (bundan böyle “Yazılım” diye anılacak), gizli bilgiler içerdiğini ve geçerli ve uygun olan fikri ve sınai mülkiyet hakları yasası ve diğer yasalar çerçevesinde korunduğunun bilincindesiniz. Fikri hakları ya da diğer haklar, mülkiyet ve menfaatler Servis (“Fikri Hfaklar”) kapsamında kullanılan, geliştirilen, vücut bulan ya da uygulanan manevi çalışmalara bağlı olarak Genel Şartların başka bölümünde farklı olarak belirtilmedikçe, Sağlayıcının ya da lisans sağlayıcının mülkiyetindedir, kullanıcı olarak fikir haklarına yönelik hak ve menfaat talep etmeyeceğinizi kabul edersiniz. Genel Şartlarda açıkça belirtilen haklar dışında, Fikri Haklar kapsamında size hiçbir hak tanınmadığını ve Servis ile ilgili olarak – dolaylı ya da doğrudan- hiçbir hak iddia edemeyeceğinizi kabul ediyorsunuz. “Fikri Haklar” kapsamına; şimdi ya da ilerde dünyaca resmi olarak kabul edilen patent, telif, ticari gizlilik, ticari marka ve diğer tüm mülkiyet hakları ile bunların, uygulanması, yenilenmesi, genişletilmesi ve düzeltilmesi girmektedir. Yazılım ve Sitelerdeki bütün markaların Sağlayıcının mülkiyetinde olduğunu ya da muhtemel sahiplerinin ulusal veya uluslararası ticari marka, ticari isim ve telif hakları yasaları tarafından korunduğunu kabul edersiniz. Yazılım veya Site’deki markaların Sağlayıcı ya da marka sahibinin yazılı izni olmaksızın kullanımı kesinlikle yasaktır. “Blinck”  Sağlayıcının ticari markasıdır. Ayrıca reklam verenlerin ve/veya sponsorların reklam metinlerinde veya Servis tarafından size gönderilen bilgilerde telif hakkı, patent hakkı ve diğer mülkiyet hakları olduğunun bilincindesiniz ve bunu kabul ediyorsunuz. Servis ve Yazılım tarafından size gönderilen ürünleri ya da servisleri, Sağlayıcının açık bir şekilde yazılı izni olmadan, tamamen ya da kısmen değiştirmeyeceğiniz, kiraya vermeyeceğiniz ve kiralamayacağınız, kullanıma açmayacağınız, ödünç almayacağınız ve ödünç vermeyeceğiniz, satmayacağınız, dağıtıma sokmayacağınız, yeniden oluşturmayacağınızın garantisini verirsiniz. Sağlayıcınız size kişisel, sınırlı, devredilemez, bir tek size olmamak üzere, feshedilebilir, şahsa ait hakları olan lisans veriyor ve siz de kabul ediyorsunuz. Ayrıca,  Yazılımı yüklemek ve içeriği indirmek, yazılımın kullanıcı şifresini, ona uygun olan bir cihazla ticari amaç taşımadan, sadece kendi kullanımınız için Servisten yararlanmanız; Yazılım, kaynak şifreleri ve içeriği kopyalamamak, değiştirmemek ya da içeriğin bir bölümünü veya içeriğine bağlı başka bir ürünü yeniden üretmemek, üstünde değişiklik yapmamak, devretmemek, dağıtmamak, satmamak, kaynak şifreye geri dönmek, (reverse engineering) veya geri montajlamamak (reverse assembly) ya da başka şekilde kaynak şifreyi almaya çalışmamak, (ya da üçüncü şahısların bunu yapmasına izin vermemek) Genel Şartlarda açıkça izin verilmediği halde yazılım ve içeriği kullanmamak ve kullandırmamak koşuluyla; ve içeriğin haklarına, yazılım ve Fikri Haklar Mülkiyetini satmamak, şifrelememek, ona bağlı yan lisanslar vermemek, ya da güvenlik haklarını başka şekilde zedelememek koşuluyla, izin verir. Siz, içeriği, Yazılımı, Fikir Hakları Mülkiyetini hiçbir şekilde değiştirmeyeceğinize veya değişiklik yapılmış Yazılım ve Fikri Haklar Mülkiyetini kullanmayacağınıza ve Servisten yetkisiz bir şekilde yararlanmaya çalışmayacağınız da dahil olmak ama bununla sınırlı olmamak üzere, garantisini veriyorsunuz. Sağlayıcının size verdiği arayüzü sadece Servise giriş yapabilmek için kullanacağınızın garantisini veriyorsunuz. Sağlayıcı size Servise giriş yapmak için kullandığınız cihazdaki bilgileri en fazla bir kere kopyalamanıza ve cihaza ait kayıtlı bilgilerin sadece kişisel kullanım amaçlı olmasına izin vermektedir.

 

14. TELİF HAKLARI

 

Sağlayıcı olarak telif hakları dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın üçüncü şahısların tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarına (Fikri Haklar) saygı gösteriyoruz. Aynı şekilde Servis’i kullanan kullanıcılarımızdan da İşbu Genel Şartlarda açıklandığı üzere, söz konusu Fikri Haklar’a saygı göstermelerini bekliyoruz. Genel Şartlar’da açıklandığı üzere Servis’i kullanan kullanıcılarımızdan biri tarafından Fikri Hak ihlali yapıldığının tarafımızca tespit edilmesi halinde Servisi kullanıcıya kapatma hakkını saklı tutuyoruz.


Gizlilik Politikası ile Genel Şartlarda dilediğimiz zaman değişiklik yapma, genişletme ya da sınırlama hakkını saklı tutuyoruz. Yapılan değişiklikler sayfalara hemen işleneceği için Kullanıcılarımıza bu sayfaları düzenli olarak okumalarını öneriyoruz. Ancak Genel Şartlarda ve Gizlilik Politikasında önemli bir değişiklik olması halinde bu durum hakkında size makul süre içinde bilgi verilecektir. Değiştirilen Genel Şartları kabul etmemeniz halinde, Servislerin kullanımını sonlandırmak için 11. bölümde belirtilen gerekli işlemleri yapmanız gerekmektedir, aksi takdirde Servisleri kullanımız değiştirilmiş Genel Şartlara tabi olacaktır. Servisi ve yapılan genişletme ya da düzeltmeleri kullanmaya devam etmeniz, değişiklik yapılan Servisi kabul etmeniz anlamına gelir.


Öncesinde sizden izin alınmadan sizin ifadelerinizin veya size ait içeriğin çoğaltılması ve/veya bu website veya wapsite (“Siteler”) yoluyla Servis tarafından açıkça ilan edilmiş olması ve bu suretle size ait Fikri Hakların ihlal edilmiş ya da bu haklarınızın başka şekilde çiğnenmiş olduğunu düşünüyorsanız, ’18. maddede iletişim bilgileri belirtilmiş olan Telif Hakkı Temsilcimize bu ihlal iddianızı bildirmenizi öneririz, bunu yaparken aşağıdaki bilgileri vermeniz gerekmektedir:

 

  1. İfadelerin/içeriğin nerede/nerelerde bulunduğunun detaylı açıklaması;
  2. adınız, adresiniz, cep telefon numaranız ve e-mail adresiniz;
  3. sizin ve/veya vekilinizin bu ifadelerin/içeriğin çoğaltılması ve/veya açıklanması için izin vermediğinizi ya da ifadelerin yasal hükümler temelinde meşru olabileceğini belirten bir beyanınız;
  4. bize verdiğiniz bilgilerin tam ve gerçeğe uygun olduğunu ve ifadelerin/içeriğin üstündeki Fikri Hakların mülkiyetinin size ait olduğunu belirten aksi iddia edilemez kesinlikte bir beyanınız.


Bildiriminiz bize ulaştığı anda size ait olduğunu belirttiğiniz ifadeleri/içeriği engelleme veya Site’den silme hakkını elimizde tutuyoruz. Bizim değerlendirmemiz sonucunda tarafınıza ait Fikri Hakların ihlal edildiğine kanaat getirmemiz durumunda ifadelerin/içeriklerin engellenmesi ve çıkartılması işlemini gerçekleştireceğiz ayrıca bu ihlali yapan tarafın kimliğini bulmak için de elimizden geleni yapacağız. Aynı zamanda bu ihlali yapan tarafa ihlalde bulunduklarını bildirecek ve söz konusu ifadelerin Sitelerden çıkartıldığını bildireceğiz.


İhlalde bulunan ve bu maddeye dayanarak ifadeleri/içerikleri engellenen veya çıkartılan tarafın savunma hakkı vardır. Bu durumda Telif Hakkı Temsilcimize aşağıdaki bilgileri vermesi gerekmektedir:

 

  1. engellenen ya da çıkartılan ifadelerin/içeriklerin tam olarak tanımlaması, bu ifadelerin/içeriklerin engellenmeden ya da çıkartılmadan önceki yerlerinin tanımlanması, URL de dahil olmak üzere.
  2. İfadelerin/içeriklerin yanlışlık ya da hata sonucunda engellendiğini ya da çıkartıldığını ispat eden veya engellenen veya çıkartılan ifadelerin/içeriklerin haksız yere engellenmesi veya çıkartılması gereken ifadeler/içerikler olarak gösterildiğini belirten reddedilemez bir beyan.
  3. ilgili tarafın adı, adresi, cep telefonu numarası ve e-mail adresi, ayrıca bu anlaşmazlığı çözmek için Genel Şartlarda belirtilen yetkili hakimin muhtemelen devreye girmesini kabul ettiğini bildiren beyanı.

 

Savunma elimize geçer geçmez bunu size de göndereceğiz ve kendi tarafsız değerlendirmemiz sonucunda tezleri en ikna edici olan tarafın haklı olduğuna karar vereceğiz. Sizin haklı bulunmanız halinde, ihlal içeren ifadelerin Servis yoluyla ve Sitelere girmesini önlemek için elimizden geleni yapacağız. Savunma yapan tarafın haklı bulunması sizin Fikri Hakklarınızı ihlal ettiğini iddia ettiğiniz söz konusu ifadeler/içerikler Servis yoluyla ve Sitelerde daha fazla engellenmeyecektir. Yaklaşık beş iş günü içinde sizden Genel Şartlar’da belirtilen yetkili mahkemeye anlaşmazlığı bildirdiğinizi belirten bir haber gelmezse, ifadeler yeniden Servis yoluyla ve Sitelere konacaktır. Mahkemeye başvurduğunuza dair belgeleri bize göndermeniz gerekmektedir.

 

15. SORUMLULUĞUN REDDİ

 

KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, SİZİN SERVİSTEN, YAZILIM, İÇERİK VEYA SİTE KULLANIMINIZDAN DOĞACAK HASARLARA KARŞI SAĞLAYICI, MÜDÜRLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, TEDARİKÇİLERİ, TEMSİLCİLERİ VE TAM YETKİLİ MÜMESSİLLERİ (“SAĞLAYICI TARAFLAR”) KESİNLİKLE SORUMLU TUTULAMAZ. KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, AÇIK BİR ŞEKİLDE AŞAĞIDAKİ NOKTALARI ANLIYOR VE KABUL EDİYORSUNUZ:

 

a.         SERVİS, İÇERİK, YAZILIM VE SİTE “OLDUĞU GİBİ” “ŞU ANDA SUNULDUĞU GİBİ” KULLANIMA AÇIKTIR VE HİÇBİR GARANTİSİ YOKTUR. SERVİS SAĞLAYICILARININ; YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, SERVİS, İÇERİK, YAZILIM VE SİTELER KAPSAMINDA, MÜLKİYET HAKKININ DOLAYLI GARANTİSİ DE DAHİL AMA ONUNLA SINIRLI OLMADAN, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ AMAÇLARA UYGUNLUK VE MÜLKİYET HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİNDEN DOĞRUDAN, DOLAYLI, YASAL YA DA FARKLI BİÇİMDE HİÇBİR SORUMLULUĞU YOKTUR.

b.         SERVİS SAĞLAYICILARI; SERVİS, İÇERİK, YAZILIM VE SİTELERİN EMNİYETİ, GÜVENİLİRLİĞİ, ZAMANLAMASI VE SERVİSİN YERİNE GETİRİLMESİNDEN DOLAYI HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ. SERVİS SAĞLAYICILARI; SERVİSİN, İÇERİĞİN, YAZILIMIN VE SİTELERİN SİZİN BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAĞI VEYA İÇERİK, YAZILIM VE SİTELERİN KESİNTİYE UĞRAMAYACAĞINI YA DA HATASIZ OLDUĞUNUN GARANTİSİNİ VERMEZ.

c.         AÇIK OLARAK GENEL ŞARTLARDA BELİRTİLMEDİKÇE, SÖZLÜ YA DA SERVİSLERİMİZ YOLUYLA YAZILI OLARAK SİZE VERİLEN TAVSİYE VE BİLGİLENDİRME HİÇBİR GARANTİ KAPSAMINDA DEĞİLDİR. TAVSİYE VE BİLGİLERE GÖZÜ KAPALI GÜVENEMEZSİNİZ.

d.         SERVİS, İÇERİK, YAZILIM VE SİTELERİ DİLEDİĞİNİZ GİBİ VE KENDİ SORUMLULUĞUNUZLA YÜKLEDİĞİNİZİ VE/VEYA KULLANDIĞINIZI VE SERVİS, YAZILIM VE SİTELERİN YÜKLENMESİ VE KULLANIMINDAN DOLAYI BİLGİSAYARINIZIN, CEP TELEFONUNUZUN HASARA UĞRAMASINDAN, VERİLERİN SİLİNMESİNDEN SADECE SİZİN SORUMLU OLDUĞUNUZU ANLIYOR VE KABUL EDİYORSUNUZ.

e.         CHAT SERVİSLER İLİŞKİN OLARAK; SMS SERVİSİ GİBİ MOBİL İÇERİKLİ SERVİSLER SADECE EĞLENCE AMAÇLIDIR; TELEVİZYON, İNTERNET VE/VEYA CEP TELEFONUNDA FOTOĞRAFLARI GÖSTERİLEN KİŞİLER SADECE ÖRNEKTİR, BU KİŞİLER SİZE SERVİSİ SUNAN GERÇEK KİŞİLER DEĞİLDİR.

 

16. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

 

KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, SERVİS SAĞLAYICILARI HİÇ BİR DURUMDA, İHMALCİLİK DAHİL, SİZE YA DA ÜÇÜNCÜ PARTİLERE KARŞI, DOĞRUDAN, DOLAYLI, ONA BAĞLI OLARAK OLUŞAN HASAR, ÖZEL, MANEVİ, EK OLARAK, YASAL YÜKÜMLÜLÜK VEYA HASARIN DEVAMI DAHİL AMA ONUNLA SINIRLI OLMADAN, (ŞİRKET GELİRLERİNİN ZARARINDAN DOĞAN HASAR, DURGUNLUK, ŞİRKET BİLGİLERİNİN KAYBI VB) İÇERİK, YAZILIM VE SİTELERİN SİZİN KULLANIMINIZ, SUİİSTİMALİNİZ, YANLIŞ KULLANIMINIZ SONUCUNDA KULLANIMIN OLANAKSIZ HALE GELMESİNDEN, SAĞLAYICININ YETKİLİ TEMSİLCİSİ HASARIN OLUŞUMU HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ DE OLSA, SORUMLU TUTULAMAZ. BAZI ÜLKELERDE OLUŞABİLECEK HASARLARA KARŞI SORUMLULUĞUN KISITLANMASI VEYA SORUMLULUĞUN REDDİ YASAL OLARAK OLANAKSIZDIR. BU NEDENLE YUKARIDAKİ SINIRLANMA YA DA RET MADDELERİ SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. SERVİS SAĞLAYICILARIN SİZİN HASARINIZ, KAYIPLARINIZ VEYA HAK DAVASINDAN (SÖZLEŞMEDEN DOLAYI,  HAKSIZ DAVRANIŞ, İHMALCİLİK DAHİL YA DA BAŞKA ŞEKİLDE) DOĞACAK TOPLAM SORUMLULUĞU HİÇBİR DURUMDA SİZİN SERVİS, İÇERİK, YAZILIM VE SİTELERE KAYIT OLMAK İÇİN ÖDEDİĞİNİZ TUTARDAN FAZLA OLAMAZ.

 

17. GENEL BİLGİLER

 

18. MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE TELİF HAKKI TEMSİLCİSİ

 

Sitelerde ve/veya SMS servisiyle ve/veya TV reklamlarımızla size Servisle ilgili bilgiler sağlıyoruz. Ayrıca daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya belirli sorularınız varsa, Müşteri Hizmetlerine ve Telif Hakkı Temsilcisine aşağıdaki telefon numaralarından ulaşabilirsiniz: +90 850 900 00 66.

 

AppGallery

..